kca@kca.ac.ke +254 719 034 333

KCAU RIO hosts Entrepreneurship Lecture Series

KCAU Hosts Entrepreneurship Lecture Series KCAU hosts Innovation-led Entrepreneurship Series. Details available here:http://https://bit.ly/3B3flVV